MVO

Naast het adviseren van bedrijven op het gebied van ISO 26000, De internationale ISO richtlijn voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, voert WJK van Straten Advies en Certificering zelf eveneens een actief beleid op het gebied van MVO.

Vanuit de 7 kernthema’s binnen de ISO 26000 wordt door WJK van Straten Advies en Certificering hierbij de nadruk gelegd op het 7e kernthema "Maatschappelijke betrokkenheid".

De MVO-activiteiten richten zich hierbij op een tweetal aandachtsgebieden:
1. Maatschappelijke investeringen;
2. Maatschappelijke betrokkenheid.

Om invulling te geven aan het eerste aandachtgebied wordt jaarlijks een vast deel van de winst gereserveerd voor armoedebestrijding. Via het kantoor van WJK van Straten Advies en Certificering in Gambia (West Afrika) worden lokale ontwikkelingsprojecten financieel ondersteund.

Om invulling te geven aan het tweede aandachtgebied is gekozen voor het doen van onderzoek naar en het doorlopend onder de aandacht brengen van het “particuliere initiatief”. Zo is in 2010 is op verzoek van de NGO Affairs Agency Ministry of Interior in Gambia en het Nederlandse consulaat in Gambia een onderzoek uitgevoerd naar de activiteiten van Nederlandse particuliere initiatieven (PI’s) in Gambia.

Rapport: A first review of Dutch Private Initiatives in Gambia (november 2010)

Vrijblijvend adviesbezoek over ISO 9001

Meer info

Vrijblijvend adviesbezoek over MVO

Meer info

Certificatie-aanvraag ISO 9001

Meer info

Google Partner Wij bedanken Google voor de samenwerking en het vindbaar maken van deze website.